1. Загальні положення

 Суддівство змагань з легкої атлетики здійснюється згідно Правил IAAF та «Керівництва по суддівству змагань з легкої атлетики» видавництва ІААФ.

 Будь-яка фізична особа зацікавлена в популяризації та розвитку легкої атлетики, може стати суддею національних змагань за умов членства у ФЛАУ, участі у суддівському семінарі та успішного складання іспитів по програмі суддівства змагань з легкої атлетики, або набуття досвіду на суддівстві обласних та місцевих змаганнях.

2. Кваліфікаційні категорії суддів

2.1. Кваліфікаційні категорії суддям з легкої атлетики (далі категорії) присвоюються Федерацією легкої атлетики України (далі ФЛАУ), відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» ст.41 та цього положення. Категорії суддів присвоюються послідовно в наступному порядку:

 • суддя другої категорії;
 • суддя першої категорії;
 • суддя Національної категорії

3. Вимоги для присвоєння суддівських категорій

Категорія «Суддя другої категорії» присвоюється особам, які:

 • досягли 18 річного віку;
 • мають практику суддівства не менше 3 (трьох) місцевих змагань у якості судді;
 • прослухали відповідний семінар та успішно склали іспит в порядку встановленому сертифікованим лектором або комісією змагань.

Категорія «Суддя першої категорії» присвоюється особам, які:

 • мають другу суддівську категорію;
 • мають практику суддівства не менше 5-ти змагань обласного рівня у якості не нижче старшого судді або секретаря змагань;
 • прослухали відповідний семінар та успішно склали іспит в порядку встановленому сертифікованим лектором або комісією змагань.

Категорія «суддя Національної категорії» присвоюється особам, які:

 • мають першу суддівську категорію;
 • мають загальний стаж суддівства не менше 3-ох років;
 • мають практику суддівства не менше 5 всеукраїнських змагань або одних міжнародних змагань на посаді рефері, головного секретаря, технічного менеджера, менеджера, технічного делегата, організаційного делегата;
 • прослухали відповідний семінар та успішно склали іспит акредитованому лектору ІААФ.

4. Порядок присвоєння кваліфікаційних категорій

4.1. Для отримання суддівської категорії фізична особа-кандидат подає заяву встановленого зразка (додаток 1) до територіальної ФЛА. Заява може бути подана в електронній формі. До заяви додаються копії документів:

 • паспорт
 • ідентифікаційний код
 • членський квиток ФЛАУ
 • 2 фото
 • виписка з карти обліку спортивної діяльності заявника відповідного зразка (додаток 2)
 • копія сертифікату про участь у семінарі (у разі наявності)

4.2. Територіальна ФЛА організовує суддівській семінар, на який запрошуються заявники (не більше 25 осіб).

4.3. Територіальна ФЛА самостійно веде реєстр суддів та контролює роботу суддів другої та першої категорій на змаганнях та щорічно надає реєстр суддів Комісії змагань ФЛАУ для звірки даних.

4.4. Рішення про присвоєння категорії «Суддя другої категорії» та «Суддя першої категорії» приймає територіальна федерація протягом 20 календарних днів після отримання звіту лектора про проведення суддівського семінару.

4.5. Рішення про присвоєння категорії «Суддя Національної категорії» приймає Виконавчий комітет ФЛАУ за поданням Комісії змагань та Департаменту змагань ФЛАУ.

4.6. Після отримання рішення Виконавчого комітету ФЛАУ, секретаріат ФЛАУ замовляє виготовлення посвідчення «Суддя Національної категорії» встановленого зразка.

4.7. Готові посвідчення секретаріат ФЛАУ передає в територіальні ФЛА.

4.8. У разі втрати або пошкодження посвідчення судді можливо замовлення дублікату, за рахунок судді.

4.9. Спортивні судді зобов’язані раз на чотири роки проходити курси підвищення кваліфікації у порядку, визначеному ФЛАУ.

4.10. Контроль за реєстром суддів здійснює Комісія змагань ФЛАУ.

4.11. Суддя позбавляється кваліфікаційної категорії, або звання судді у разі:

 • виявлення недостовірної інформації, яка подавалась для присвоєння кваліфікаційної категорії;
 • невиконання, або неналежного використання правил суддівства змагань;
 • недотримання правил або Положення змагань;
 • зловживання своїм становищем спортивного судді;

4.12. Рішення про позбавлення відповідної кваліфікаційної категорії або звання судді приймається Виконкомом ФЛАУ за поданням Комісії змагань.

Завантажити та роздрукувати необхідні додатки можна за посиланням>>